Ilustrasi Garuda Panacasila (Ist)

Oleh: Ubaidillah Achmad

Nilai keislaman NU merupakan salah satu di antara nilai yang dapat menambah khazanah cakupan makna ideologi Pancasila. Bergelora.com memuat tulisan Ubaidillah Achmad, Dosen UIN Walisongo Semarang, Khadim Majlis As Syuffah, Penulis Suluk Kiai Cebolek dan Islam Geger Kendeng dibawah ini. (Redaksi)